ค่าไฟหน่วยละกี่บาท หลักการและวิธีการในการคำนวณค่าไฟในแบบที่ถูกต้อง

ค่าไฟฟ้าหน่วยละกี่บาท

ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีในทุกบ้าน แต่การใช้ไฟฟ้าในบางเดือนมีราคาไม่เท่ากันแม้ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกว่าอัตราการใช้ไม่ต่างจากเดิมมากนัก เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ทุกคนควรศึกษา ทำความเข้าใจกับราคาค่าไฟว่าในพื้นที่ของตนนั้นมีค่าไฟหน่วยละกี่บาท รวมถึงมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ทำไมค่าไฟในแต่ละเดือนจึงสูงต่ำต่างกันลิบลับ

1. อัตราค่าไฟแต่ละหน่วย

เชื่อว่าหลายคนคงจะมีความสงสัยที่เกี่ยวกับค่าไฟว่าหน่วยละกี่บาท และมีอัตราการชำระอย่างไร จึงทำให้การคำนวณค่าไฟแต่ละบ้านก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามขนาดของบ้านที่อยู่อาศัย โดยจะแบ่งอัตราของการไฟฟ้าดังต่อไปนี้

1.1 การใช้ไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัยประเภท 1 โดยจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยในแต่ละเดือน ซึ่งจะเริ่มต้นที่หน่วยละ 2.3488 ถึง 4.4217 บาท และจะมีค่าบริการในการใช้ไฟฟ้าอีกประมาณ 8.19 บาทในแต่ละเดือน

1.2 การใช้ไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัยประเภท 2 ซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกินหน่วยละ 150 โดยจะเริ่มต้นที่หน่วยละ 3.2484 ถึงหน่วยละ 4.4217 บาท อีกทั้งจะมีค่าบริการในการใช้ไฟฟ้าอีกประมาณ 38 บาทต่อเดือน

1.3 การใช้ไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัยประเภทที่ 3 หรือที่มักจะเรียกกันว่า TOU โดยจะเป็นบ้านที่มีการติดตั้งมิเตอร์แบบที่มีการคิดค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาในการใช้ไฟฟ้า โดยจะเริ่มต่อหน่วยล่ะ 2.6037 ถึง 5.7982 บาท และจะมีค่าบริการใช้ไฟฟ้าอีกประมาณ 312 บาทต่อเดือน

2.การคำนวณไฟฟ้าตามอัตราปกติ

ซึ่งการไฟฟ้าจะมีการคำนวณค่าไฟฟ้าตามแบบขั้นบันได ซึ่งแต่ละขั้นก็จะมีราคาค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วย ค่าไฟหน่วยละกี่บาทนั้นต้องมาดูก่อนว่าใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่มากก็จะมีการคิดราคาของค่าไฟที่แพงขึ้นนั่นเอง

โดยตัวอย่างของการคำนวณค่าไฟแบบขั้นบันได คือถ้ามีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะมีการอัตราหน่วยที่ 15 ต่อหน่วยแรก คือหน่วยละ 2.3488 บาท และหน่วยถัดไป คืออัตราหน่วยที่ 65 หน่วยแรก คือหน่วยละ 3.6237 บาท

ซึ่งวิธีการคำนวณดังกล่าวคือวิธีการคำนวณตามขั้นบันไดไปเรื่อย ๆ จึงทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนที่เราใช้ก็มักจะมีราคาไม่เท่ากันและมีราคาถูกแพงตามหน่วยหรือตามอัตราการใช้ไฟฟ้า

3.ทำความเข้าใจกับค่า FT

โดยค่า FT คือต้นทุนที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงงานผลิตไฟฟ้าและรวมไปถึงค่าซื้อกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตเอกชนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งค่า FT จะมีการแปรผันตลอดทุก ๆ 4 เดือน จึงทำให้ค่า FT ที่เราจะต้องจ่ายก็จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า

4. วิธีการคำนวณค่าไฟฟ้าที่สามารถคำนวณได้ด้วยตนเอง

โดยเราจะต้องศึกษาในส่วนของอัตราการคิดค่าไฟแบบต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บ และรวมไปถึง ค่า FT ซึ่งเราสามารถคิดค่าไฟฟ้าด้วยตนเองในแบบวิธีง่าย ๆ เช่น

ภายในเดือนนี้เราใช้ไฟฟ้าประมาณแค่ 100 หน่วย โดยในหลัก 1-100 หน่วยที่คิดตามขั้นบันไดก็จะได้ ประมาณ 333.06 บาท + ค่าบริการค่าไฟฟ้า 8.19 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่มคือ 23.08 บาท – กับค่า FT คือ 11.60 บาท ก็จะได้ค่าไฟที่เราจะต้องเสียให้กับการไฟฟ้าประมาณ 352.73 บาท

จากที่กล่าวไปข้างต้นเชื่อว่าหลายคนคงจะหายสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณค่าไฟฟ้า และคงจะเข้าใจแล้วว่าค่าไฟหน่วยละกี่บาท โดยตัวเราเองก็สามารถทำการคำนวณค่าไฟฟ้าด้วยตนเองในแบบง่าย ๆ และเป็นอีกวิธีในการตรวจเช็คเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่สูงเกินปกติ

โดยถ้าหากพบการคำนวณค่าไฟฟ้าที่ผิดพลาดจริง ๆ เราจะได้แจ้งกับการไฟฟ้าเพื่อทำแก้ไขให้ถูกต้องและชัดเจนต่อไป

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *